Vyvíječ dusíku jako zdroj inertní atmosféry

Situace v ČR a SR je silně ovlivněna společnostmi, které dodávají technické plyny. Stále panuje názor, že dusík musí mít velkou čistotu – dokonce až 99.999%. Takovou čistotu je možné získat pouze z kapalného dusíku. Víte sami, že dusíkové hospodářství není rozhodně levná záležitost. Nezapomínejte i na stavební řízení, plochu pro příjezd cisterny, atd.
Nyní Vám představíme systém krytí dusíkem z generátoru. Kapalný dusík vzniká jako „odpad“ při výrobě kyslíku. U vyvíječe je to naopak – dusík musí být vyroben. Výroba spočívá v oddělení molekul kyslíku a dusíku. Čistota plynu klesá se zatížením vyvíječe. Je nutné vždy volit kompromis mezi požadovaným množstvím a čistotou. Sami dodavatelé kapalných technických plynů uvádí závislost vzniku množství oxidů na čistotě dusíku. Je bezpodmínečně nutné se s čistotou dostat do oblasti, kdy množství oxidů je ještě akceptovatelné. Čistota by měla být min. 99.95%.

Ekonomika provozu

Zákazník musí především vědět kolik hodin v týdnu bude pájet. Dle jednoduchých výpočtů vychází zcela jednoznačně, že kapalný dusík je výhodný při více jak 8-10-ti pracovních hodinách denně. Při nižším počtu hodin je nevýhodný a stává se finanční zátěží. A právě zde nastupuje vyvíječ, který na celé čáře vyhrává svojí ekonomikou. POZOR - stále však platí, že krycí olej si drží své prvenství co do ekonomického provozu, ale již bylo několikrát řečeno, že ne každému může vyhovovat.
Tuto informaci Vám zasílám jako důkaz, že KIRSTEN je stále otevřený systém, který je schopen pracovat s několika variantami krytí slitiny.

Zapojení dusíkového generátoru.

Zapojení dusíkového generátoruKaždý generátor dusíku potřebuje zdroj vzduchu – kompresor. Dále pak sušičku a tlakové nádoby. Typické zapojení je na následujícím obrázku. Toto zapojení je již v ČR odzkoušené a pracuje s pájecí vlnou KIRSTEN. Věříme, že tato informace Vám pomůže při případném rozhodování do budoucnosti, jakou technologii použít. Investice do generátoru jsou jednorázové. Vy, jakožto výrobce se pak stáváte nezávislým na jakékoliv dodávce plynů. Nemůže se Vám stát, že během pájení nebude stačit kapacita dusíkové nádoby. Nemusíte řešit příjezd cisterny, odpadá stavební řízení, odpadají terénní úpravy, atd.

Konstrukce dusíkového zákrytu u pájecí vany KIRSTEN

Podívejte se na rozdílnost obou konstrukcí zákrytu!! Zákryt u dvojité vlny je otevřený, proto vyžaduje více dusíku. Pravdou je, že během pájení DPS zakryje hladinu slitiny, ale bez DPS je neustále nutno připouštět velké množství dusíku. Zákryt duté vlny je vždy uzavřen.Konstrukce dusíkového zákrytu u pájecí vany KIRSTENKonstrukce dusíkového zákrytu u pájecí vany KIRSTENUzavřená resp. trvale zakrytá hladina pájecí slitiny znamená, že systém není tolik citlivý na čistotu dodávaného dusíku. Neplatí tedy mnohdy deklarovaných 99.999%, ale stačí např. 99.95%. Uzavřený systém dovolí i případné snížení množství dodávaného dusíku v době, kdy vlna není aktivní.

Absolutní novinka – dusík z vyvíječe - určitě změní Váš pohled na tuto technologii, která se tímto stane přístupnou i pro menší společnosti. Tato technologie je zvláště vhodná pro společnosti, které pájí pouze několik hodin týdně a nechtějí používat krycí olej. Pravděpodobně je možné tuto technologii použít i u klasických pájecích vln jako je Ersa, Seho, Elektrovert, atd., kde je dusíkový zákryt otevřený, ale vyvíječ bude muset být výkonnější. (Kirsten má uzavřený zákryt). Každopádně je to výzva pro naši konkurenci.

Pokud budete mít zájem vidět dusíkový zákryt a výrobu dusíku z generátoru zde v ČR, je to možné. Rádi Vám celý systém předvedeme. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na martin.abel@abetec.cz.


Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).