Volitelná konfigurace pájecího zařízení

Základní, minimální konfigurace vlny modula wave® bude vyhovovat mnoha firmám. Nicméně existují firmy, které potřebují větší pájecí linky a různé typy řízení výroby DPS. Takovým uživatelům je k dispozici řada voleb, jež je možno konfigurovat do stroje buď při počátečním nákupu, nebo jako stavebnicové doplňky, jež je možno dodat po instalaci původního stroje.

Volitelné konfigurace

 • Další předehřev

 • Jestliže DPS vyžadují velkou tepelnou dávku, je možno k prvnímu předehřívacímu modulu přidat až dva další moduly předehřevu.


 • Další pájecí modul

 • Je-li zapotřebí více než jeden typ pájecí slitiny, je možno vlnu modula wave® s jedním nebo několika dalšími pájecími moduly. Pájecí modul lze vyměnit během několika minut.


 • Doková stanice

 • Je-li nutno provést přechod od jednoho typu pájky k jinému v co nejkratší době, je k dispozici doková stanice, která zahřívá druhou lázeň pájky ve zvláštním modulu pájky na teplotu těsně pod likvidem, takže je možno provést rychlou výměnu pájky (kolem 20minut).


 • Dusíkový zákryt

 • (licenční poplatek)


 • Automatický systém doplňování pájky

 • Čtecí zařízení čárového kódu nebo odpovídače TFID

 • Umožňuje plně automatické zavádění a změnu programů. Je umístěno před jednotkou tavidla a zavádí do každého modulu jeho specifický program.


 • Modul chlazení

 • Doplňkový systém odsávání

 • Dopravníkový systém pro palety/nosiče pro DPS

 • Výtahy palet

 • Výtahy „Nahoru a dolů“ pro automatizovaný návrat palet. Vyžaduje spodní dopravníky, aby se hotové palety mohly vracet pod strojem.


 • Spodní dopravníky

 • Doprava palet zpět na začátek stroje.


 • Dopravníkové jednotky

 • Zvláštní dopravníky, jež je možno osadit před jednotku tavidla, nebo za pájení, podle okolností.


Vlnu modula wave® je možno kdykoliv upravit tak, aby vyhovovala vašim měnícím se potřebám.

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).