Transportní systém

Transportní systém pozůstává ze 2 kolejnic (1), konstruovaných ve formě samostatného rámového systému nad nosnou konzolou (2) na vstupu stroje, a oboustranným systémem pohonu na výstupu. Doprava pájecích rámů se děje zcela bez vibrací prostřednictvím 2 dopravníkových pásů (4). Pájecí rám je možno vybavit maskami, jakož i upínacími nosiči. Snímač délky (3) detekuje délku pájené DPS a kontroluje masky prázdných pozic. Podle zjištěné délky desky řídicí jednotka vypočte spínací body pro tavidlo a pájecí jednotku. Snímače (6) umístěné v každé zóně kontrolují navíc tyto body, a jejich signály se využívají ke kontrole správného pořadí.

Transportní systém

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).