Teplotní profil

Štíhlá a čistá – nejnižší tepelné zatížení

Spotřeba výkonu jen v případě potřeby. Jakmile DPS vstoupí do vlny modula wave® a je detekována snímači, přivádí se energie postupně do modulů, takže ty dávají maximální výkon pouze tehdy, je-li to od nich požadováno, tj. procházeli práce DPS. Energie se využívá intenzivně a zároveň hospodárně k dosažení požadovaného výsledku. Kupříkladu předehřívání probíhá pomocí systému proudění vzduchu, takže konstantní teplo vede k růstu tepla v celé sestavě DPS. Dodatečné teplo je aplikováno infračervenými křemennými články s vysokou emisí tepelné energie, které slouží k rychlému zahřívání zespodu. Oba prvky jsou regulovatelné pomocí visko; je tedy možno na stroji naprogramovat tři ohřevy: je možno používat pouze proudění vzduchu pomocí předehřevu 1, avšak pokud to produkt potřebuje, je možno progresivně využít infračervených předehřívačů 2 a 3.

Produkt tak dostává optimální teplo, avšak při nejmenší možné spotřebě energie. Ve srovnání s dvojitou vlnou jezde pouze jeden teplotní vrchol s regulovatelnou dobou smáčení. Riziko nepřítomnost tavidla při druhém vrcholu neexistuje. Rovněž tepelný náraz na montované součástky je minimální.

Program je vytvořen tak, aby poskytoval pájené DPS optimální prostředí. Zajišťuje využití veškerého tavidla bez zanechávaných zbytků, jež je třeba později čistit, avšak současně nedochází k předčasnému spalování, takže zde nevzniká možnost oxidace pájecích plošek.

Trysková dutá vlna
Trysková dutá vlna
PCB bottom double wave – dvojitá vlna zespodu DPS
PCB bottom Kirsten jet wave – trysková vlna Kirsten zespodu DPS


Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).