Řídící jednotka pájecích zařízení Kirsten

Všechny nezbytné vstupy pro obsluhu stroje a všechny indikace provozních stavů získáte pomocí ovládacího panelu. Obecně je možno ovládací panel rozdělit na 4 dílčí oblasti.

  • Programovací část.
  • Měření délky a část dávkování tavidla.
  • Část předehřívače.
  • Pájecí část.

V každé z těchto čtyř částí můžeme rozlišit dílčí indikační nebo vstupní pole.

Platí obecné pravidlo pro celý ovládací panel:

Zde se vždy zobrazují naměřené hodnoty. Stisknutím tlačítka v kterémkoliv dílčím poli se v režimu blikání zobrazí naprogramované hodnoty. Řídící jednotka

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).