Příslušenství k pájecím vlnám Kirsten

Periferie - dopravníkový systém

Dopravníkový systém je stavebnicové konstrukce, přičemž rozhraní mezi moduly je navrženo tak, aby je bylo možno snadno sestavit podle požadavků. Během transportu pájecího rámu z jednoho prvku k druhému je rychlost dvou prvků řízena tak, aby mezi nimi nebyl žádný rozdíl a aby rám mohl být přenášen velmi plynule.

Periferie - dopravníkový systém

Vykládací rampa

Vykládací rampa je připevněna dvěma upevňovacími prvky k "výstupu" pájecího stroje. Používá se jako rozhraní mezi pájecím strojem a zdviží a je dlouhá přibližně jako pájecí rám. Je připevněna pomocí elektrického konektoru ke kontroléru na pájecím zařízení. Jestliže se pájecí rám posune na rampu, bude dopraven k čidlu na konci modulu. Zde zůstane stát až do uvolnění dopravy z následujícího modulu.

Zdviž (dolů)

Je-li zdviž v horní poloze a nenese žádný rám, vyšle do předního modulu signál připravenosti k transportu. Rám se posouvá na pásu a přemisťuje se až do zakrytí centrálního čidla a opětného uvolnění vstupního čidla. Jestliže se transport nesoucí rám zastaví, zdviž se přemístí dolů do dolní polohy. Je-li této polohy dosaženo s rámem a ovládání vyšle signál připravenosti následujícího modulu k transportu, rám bude přenášen ve směru výstupu, dokud se vstupní čidlo znovu neuvolní. Jestliže již není žádný další rám a transport se zastaví, zdviž se přemístí zpět do horní vyčkávací polohy.

Zpětný transport pod strojem

Rám přemístěný z předního modulu bude transportován, až dosáhne konce modulu. Zde bude čekat na signál připravenosti k transportu, vyslaný z následujícího modulu.

Jednoduchý / dvoucestný transport 1.8 m/3.6 m

Pokud jde o funkci, jsou všechny transportní moduly shodné. U dvoucestných modulů jsou dvě transportní jednotky umístěny jedna nad druhou. Pro všechny transportní pásy platí stejný popis: Rám přenášený z předního modulu je transportován až do zakrytí čidla na konci modulu. Zde bude čekat na signál připravenosti k transportu, vyslaný z následujícího modulu.

Zdviž (nahoru)

Je-li zdviž v dolní poloze a nenese žádný rám, vyšle do předního modulu signál připravenosti k transportu. Rám se posouvá na pásu a přemisťuje se až do zakrytí centrálního čidla a opětného uvolnění vstupního čidla. Jestliže se transport nesoucí rám zastaví, zdviž se přemístí nahoru do horní polohy. Je-li této polohy dosaženo s rámem a ovládání vyšle signál připravenosti následujícího modulu k transportu, rám bude přenášen ve směru výstupu, dokud se vstupní čidlo znovu neuvolní. Jestliže již není žádný další rám a transport se zastaví, zdviž se přemístí zpět do dolní vyčkávací polohy.

Snímač kódu pracovní stanice / Kódové prvky

Prvky kódu jsou vytvořeny pomocí kovových destiček, přičemž v dolní části je možno vy-sunout 5 segmentů podle potřeby. Tímto způsobem se vytváří binární kód. Snímač kódu používá 5 čidel, která snímají kódový prvek umístěný na pájecím rámu, který právě prochází před nimi. Pomocí kodéru pro každou pracovní stanici je možno naprogramovat jeho vlastní adresu. Jakmile elektronický kontrolér rozpozná jeho adresu, vyšle signál k zastavení dopravníku a generuje akustický a optický signál. Dopravník se zastaví, dokud obsluha neodstraní rám, nebo dokud není tlačítkem vyslán požadavek na restart.

Zvedací prvek - pracovní stanice

Zvedací prvek se používá pouze ve spojení se snímačem kódu pracovní stanice, jenž se dodává na přání.

Je určen ke zvedání rámů z pracovní stanice a k uvolnění stanice k dopravě dalších rámů. Jakmile rám dosáhl svého místa určení, společně s požadavkem na zastavení, je zvedací stanici rovněž vyslán signál ke zvedání. Rám bude zvednut z dopravníku a současně se snímače kódu. Za zvedacím pohybem následuje automatické aktivování funkce dopravníku.

Spolehlivý průmyslový strojní modulový design, vnější zařízení usnadňuje snadnou kontrolu přenášení pájecí masky; zajišťuje hladký průchod masky strojem; elektronický rámový transportní systém řídí optimum a zajišťuje sekvenci pájení; návratem do počáteční pozici přes zdvih nahoru a dolů a přes rámový transportní systém.

Periferní zařízení pro pájecí vlny

K5360D

 • Skladová kolejnice pro 1 nosič
 • Skladová kolejnice pro 3 nosiče
 • Napájecí zdroj velký
 • Pracoviště - snímač kódu
 • Vykládací kolejnice 0.5m
 • Vykládací kolejnice 1.2m
 • Dopravní modul 1.8 m tam a zpět
 • Dopravní modul 1.8m jednocestný
 • Dopravní modul 3.6m tam a zpět
 • Dopravní modul 3.6m jednocestný
 • Dopravní modul 3.6m zpětný
 • Pracoviště - zdvih
 • Točna 90°
 • Točna 360°
 • Zdviž nahoru 1.2 m
 • Zdviž dolů 1.4 m

K7360D

 • Napájecí zdroj velký
 • Pracoviště - snímač kódu
 • Vykládací kolejnice 0.5m
 • Vykládací kolejnice 1.2m
 • Dopravní modul 1.8m sem a tam
 • Dopravní modul 1.8m jednosměrný
 • Dopravní modul 3.6m sem a tam
 • Dopravní modul 3.6m jednosměrný
 • Dopravní modul 3.6m zpětný
 • Pracoviště - čerpací stanice
 • Točna 90°
 • Točna 360°
 • Výtah vzhůru 1.2m
 • Výtah dolů 1.4m

K5500D

 • Na požádání

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).