Důraz na spolehlivost pájecího procesu

Za dobu, po kterou společnost Kirsten zásobuje svět technicky vyspělými stroji na pájení vlnou, bylo instalováno nějakých 2000 strojů, a všechny jsou schopny pájet složité, technicky vyspělé desky PS. Tyto stroje jsou vždy navrženy tak, aby poskytovaly neobvykle nízkou četnost chyb, a aby tudíž nabízely výjimečně vysokou jakost na výstupu. Tato funkčnost byla shledána příznivou ve všech výrobních prostředích po celém světě.

Tato firma je podporována společností Future finance Corporation, která nejenže představuje finanční zajištění, ale také má ve skupině své partnery, např. Stoppani AG, Švýcarsko, která vyrábí stroje. Firma Kirsten Soldering se tudíž může soustředit na vytváření inovační a technicky pokročilých systémů, jež udržují její zákazníky v popředí jakosti elektronických sestav.

Moderní požadavky na nepřetržitý vývoj obvodových desek a elektronických systémů vedly k návrhu a vývoji pájecího systému se skutečně modulární vlnou, která má řadu ekonomických a technických předností, modula wave®.

Tento systém používá vodorovné dopravníky a osvědčenou dutou tryskovou vlnu, která nabízí velmi vysokou jakost spoje a velké objemy výroby. Stavebnicová koncepce dovoluje přidávání nebo odebírání jednotek, přičemž je možno odebrat i pájecí lázeň s integrálním čerpadlem, takže je možno pracovat s různými technologiemi pájení. Stroj používá nový „visko mmi“, připojený k ovládacím prvkům v síti, takže provozní stav procesu je viditelný v každém okamžiku.

Pro další informaci o společnosti a vlně modula wave® si můžete stáhnout prezentaci společnosti Kirsten.

Jsme průkopníci v bezolovnatém pájení

Otázka, která byla dlouhodobě v oboru potlačována, se stala problémem pro mnoho uživatelů pájecích strojů v důsledku nové legislativy: Nové evropské směrnice WEEE a RoHS nařizují vyloučení olovnatých pájecích slitin k 1. červenci 2006.

Společnost Kirsten tuto příležitost rozpoznala a přijala tuto výzvu již na samotném začátku. První pájecí stroje pracovaly s bezolovnatou slitinou v roce 1992. Společnost Kirsten má nyní více než patnáctiletou zkušenost s pájením bez olova. Problémy agresivních kapilár a otěru konstrukce pájecí lázně byly vyřešeny pomocí speciálních smaltů. V tomto ohledu se ukázala být výhodnou kompaktní konstrukce čerpadla pájky. Na základě těchto zkušeností je nyní možné dát záruku 10 let na pájecí vanu.

Jeden z prvních zákazníků, který používá bezolovnaté pájení dodnes je společnost Endress a Hauser. Tento výrobce používá bezolovnaté pájky kvůli vyššímu bodu tání, jelikož jeho výrobky jsou určeny do náročného tepelně namáhaného prostředí.

Platí to rovněž pro liberální nahlížení a hluboké pochopení systému, díky čemuž je možno se na problémy zaměřit a řešit je v podniku. Obojí činí ze společnosti Kirsten průkopníka a vůdce v oboru bezolovnatého pájení.

o nas

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).