Novinky

1. 7. 2009

Experti na design udělují vlně modula wave® cenu RedDot Design: design výrobku 2009.

RedDot Design

Díky své vynikající a inovační konstrukci nový systém pájení vlnou Kirsten modula wave® přesvědčil v jedné z nejrenomovanějších a nejtvrdších mezinárodních soutěží designérů www.red-dot.de.

V ceně červené tečky získal poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG, vlna modula wave®, čestné uznání od expertní poroty nejvyšší třídy: „cenu červené tečky za design – čestné uznání 2009“. Toto uznání získávají pouze zvlášť novátorské produkty špičkové jakosti. Tento úspěšný návrh vznikl v úzké spolupráci se společností Meyer-Hayoz Design Engineering AG z Winterthur, Švýcarsko www.meyer-hayoz.com.

Essen Opera House
Slavnostní předávání cen s více než tisícovkou hostů se konalo v Essen Opera House, Aalto-Theatre, dne 29. června 2009.

Moderní požadavky na trvalý vývoj elektronických výrobků a tím i desek s plošnými spoji a vedl ke konstrukci variabilního – modulárního pájecího systému, používajícího vodorovný dopravník. Modulární pájecí vlna používá osvědčenou dutou tryskovou vlnu, která nabízí velmi vysokou jakost pájených spojů. Modulární koncepce dovoluje přidávat, odebírat nebo měnit jednotlivé části pájecího zařízení jako jsou předehřevy a pájecí lázeň. Vysoká variaibilata umožňuje pájecí stroj konfigurovat na vysoké objemy výroby DPS nebo na střední série výroby desek s plošnými spoji. Výměnné moduly pájecí vlny (pájecí lázně) umožňují používat několik pájecích slitin, které lze velmi snadno měnit. Stroj používá nový systém řizení „visko mmi“, připojený k PC sítí nebo internetu, takže provozní stav pájecího procesu je stále viditelný. Připojení přes internet umožňuje dálkovou správu z výrobní firmy.

„Úspěšné produkty jsou do té míry odlišné od méně úspěšných produktů, že mohou obstát v reálném světě,“ vysvětluje odborník na design profesor Dr. Peter Zec, iniciátor RedDot Design. „Úspěšná účast v soutěži designérů může být počáteční známkou pozdějšího komerčního úspěchu produktu, protože tyto soutěže umožňují objektivizaci jinak často velmi subjektivních rozhodnutí o designu.“ Udělení čestného uznání v mezinárodně uznávané designérské soutěži, jako je cena RedDot Design, je tudíž důležitým indikátorem, zda má výrobek potenciál uspět i v mezinárodním měřítku.

Produkty předkládané do soutěže o cenu červené tečky za design hodnotí mezinárodní porota, složená z renomovaných expertů na design. Ti výrobky zkoumají a testují, a hodnotí je podle takových kritérií, jako je míra inovace, funkčnost, ergonomie, životnost, ekologická slučitelnost a funkční srozumitelnost. V tomto roce posudkům poroty čelily firmy ze 49 zemí s celkovým počtem 3231 výrobků.

Cena RedDot Design

Dnes je cena RedDot Design, jejíž původ sahá až do roku 1955, největší a nejuznávanější designérskou soutěží na světě. Další informace získáte na: www.red-dot.de.

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).