Mýty o bezolovnatém pájení

Se zavedení bezolovnatého pájení se objevily informace, které lze nazvat jako mylné. Domníváme se, že jde o reakci na obavy z nástupu nové technologie, a tím vznikající nejistotu. Bohužel také konkurenční boj. Některé společnosti v zápalu konkurenčního boje zapomínají i na elementární pravidla fyziky a tvrdě prosazují své zájmy. Zákazník, který nemá dostatečný přehled může snadno podlehnout a investovat nemalé peníze do technologie, u které po krátkém čase zjistí, že je zbytečná a finančně náročná. Finanční zátěž však může ohrozit jeho existenci. V následujícím textu je několik „mýtů“, které lze však snadno vysvětlit.


1) Prý ruční pájení pod dusíkem nemá význam.

Použití dusíku podstatně usnadní ruční pájení. Dusík působí jako další zdroj tepla, který předehřeje pájené místo a tím sníží teplotní šok na součástku a zlepší přenos tepla do pájeného spoje. Zabraňuje oxidaci a snižuje povrchové napětí bezolovnaté slitiny.

2) Prý je pájecí hrot ochlazován procházejícím dusíkem.

Není to pravda. Dusík prochází celou pájecí ručkou (pájedlem), tudíž i kolem topného tělíska. Během průchodu se dusík ohřeje na teplotu pájecího hrotu. Rychlost proudění je volena tak, aby dusík neochlazoval topné tělísko, ale zároveň vytvořil dusíkový zákryt kolem pájecího hrotu a pájeného místa.

3) Prý je nutný dusíkový tunel a dusíkový zákryt není pro vlnu dostatečný.

Dusíkový tunel - respektive prostor s dusíkovou atmosférou, je od začátku vstupu DPS do pájecího zařízení až po její výstup po zapájení. Inertní atmosféra je tak i v místě předehřevu a pájecí vlny. Doporučuje se pro velmi náročné aplikace, vícesměnný provoz a plně automatizovaný proces, kdy je pájecí zařízení v lince. Základním předpokladem je, že aplikace (DPS) vyžaduje dusíkové krytí po celou dobu pájecího procesu zároveň však platí i ekonomické hledisko – tunel se musí zaplatit! V praxi i u náročných aplikací plně dostačuje dusíkový zákryt jen v místě pájení vlastní vlny. Hlavně v českých podmínkách je pro většinu společností plně dostačující a tunel je velmi nákladným přepychem, který se (možná ani) nezaplatí. Nezapomeňte, že tunel i zákryt mají stejné funkce a to snížit povrchové napětí slitiny, zamezit vzniku oxidů, zamezit oxidaci kovových dílů během pájení.


4) Prý vzniká kontaminace pájecí slitiny v pájecí vaně s malým objemem.

Toto je evergreenem některých prodejců pájecích zařízení. Stačí si pouze přečíst kapitolu z knihy Ing.Viliama Ruži Pájení. Zde je uveden vzorec pro rozpouštění kovu v určitém objemu pájecí lázně. Doufám, že fyzika platí pro všechny distributory a nikoliv jen pro některé.

5) Prý je dusíkový zákryt duté vlny horší než u dvojité pájecí vlny.

Toto je fatální omyl. Prosím podívejte se na rozdílnost obou konstrukcí zákrytu!! Zákryt u dvojité vlny je otevřený, proto vyžaduje více dusíku. Pravdou je, že během pájení DPS zakryje hladinu slitiny, ale bez DPS je neustále nutno připouštět velké množství dusíku. Zákryt duté vlny je vždy uzavřen a proto, pokud se DPS nepájí, je možné zredukovat množství dusíku na minimum. Rapidně klesá celková spotřeba dusíku a není nutný kapalný dusík, ale stačí již dusík v lahvích nebo z generátoru.
Zákryt dvojité vlny je otevřený Zákryt duté vlny je téměř uzavřený
Dusíkový zákryt duté vlny Zákryt u dvojité pájecí vlny6) Prý je nutné krytí dusíkem a není možné krytí pájecí lázně olejem.

Olejové krytí na bezolovnaté lázni pracuje bez problémů a je již dostatečně odzkoušeno, neboť již 12 let funguje při bezolovnatém pájení na strojích KIRSTEN. Dvojité vlny mohou pracovat klidně bez jakéhokoliv krytí, ale musí být mechanicky uzpůsobeny. Uživatel se však musí smířit s vysokým množstvím strusky. To je však možné prudce eliminovat separátorem oxidů - DEOXEM.

7) Prý není vyřešen materiál pájecí vany.

Není to pravda. Jsou již dvanáctileté zkušenosti s šedou litinou a smaltovaným povrchem. Tuto konstrukci má pájecí zařízení KIRSTEN Jet. Dalšími materiály jsou titan a nitridovaná nerez ocel. Samozřejmě však zatím nikdo nemůže prakticky prokázat jejich dlouhodobou (desítky let) spolehlivost.

8) Prý neexistuje záruka na materiál pájecí vany a výměnu pájecí vany pro bezolovnaté pájení.

Není to pravda. Společnost Kirsten-Soldering dává na vanu z šedé litiny záruku 10 let. Ptejte se jak je to se zárukou u Vašeho dodavatele pájecího zařízení. Rovněž společnost Kirsten-Soldering provádí výměnu kus za kus v pozáruční době za velmi výhodných finančních podmínek.

9) Prý existují speciální kontaktní sondy (jehly) pro bezolovnaté pájení.

Není to pravda. Zlato je stálý materiál, který spolehlivě zajišťuje kontakt.

10) Prý separátor oxidů DEOX nepracuje s bezolovnatou slitinou.

Deox bez problémů separuje oxidy rovněž z bezolovnaté slitiny.

11) Prý nemůže dvojitá pájecí vlna pracovat bez krytí dusíkem.

Pracovat může, např. pájecí stroje s dvojitou vlnou TSM a Soltec pracují bez dusíku. Zákazník musí pouze pečlivě odladit pájecí parametry a smířit se s oxidy. Oxidy však může prudce redukovat DOEXem.

12) Prý může být krycí olej použit u dvojité pájecí vlny.

Není to možné, dvojitá vlna nemá olejové hospodářství. Není zde olejový tank ani čerpadlo. Olej tedy může být použit jen na krytí hladiny u hřídelí čerpadel.

13) Prý dutá vlna nemůže prohřát pájenou DPS.

Tady není důvod k pochybnostem. Pájená DPS je kontaktována dostačeným množstvím pájecí slitiny, která dokonale prohřeje pájenou DPS.

14) Prý není možné použít generátor dusíku u pájecích vln Ersa a Seho.

Například výrobce generátorů dusíku společnost ECOINERT (www.dwt-gmbh.de) dodává již několik let zařízení i pro tyto pájecí vlny. Tato zařízení pracují bez problémů například v sousedním Německu.

15) Prý musí být reflow pec pro bezolovnaté pájení minimálně 7 m dlouhá.

Ptáme se proč? Délka reflow by měla být důvodem pouze kapacitním. Pokud je délka reflow nutná k dokonalému prohřátí, svědčí to o tom, že topné jednotky pece nemají dokonalý přenos tepla a tento se pak musí dohánět delší dobou působení – delším průchodem reflow pecí.

16) Prý malé reflow pece nemohou pájet bezolovnaté sestavy.

Samozřejmě zde platí, že uživatel musí vědět jakou sestavu chce pájet. Pokud jde o běžné sestavy SMD: čipy, SO, QFP, tak přetavení je možné. Vysoká integrace, BGA, QFP, tam je třeba použít jiný typ reflow pece.


Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).