Vlna modula wave®

Toto inovační řešení pájení vlnou poskytuje uživateli nejen výhody duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby přesnou konfigurací pájecího stroje na danou zakázku.

reddot

První viditelná změna, pájecí vlna modula wave® se odlišuje od ostatních pájecích systémů zcela vodorovnou rovinou všech jejích individuálních dopravních jednotek, použitých zcela poprvé při pájení vlnou. Ano, DPS se pájí ve zcela vodorovné rovině a nikoliv šikmém do-pravníku, který známe od konkurence. Díky tomu vodorovný systém dopravy DPS v celém pájecím stroji umožňuje větší míru přesnosti. Další přednost je třeba hledat v absolutní sta-vebnicové konstrukci pájecí vlny modula wave®. Díky tomu je možno základní konfiguraci pořízenou nákupem kdykoliv modernizovat v souladu s požadavky na rozšiřování a zvyšování výrobního výkonu.

Pájecí proces Kirsten je ohleduplný k citlivým součástkám

Pájecí vlna Kirsten šetří součástky, jež jsou citlivé k teplu. Součástky SMD jsou vystaveny jen jedinému tepelnému rázu a nikoliv dvěma jak je tomu u konkurenčních strojů.

Nejkratší doba smáčení

Nízké tepelné zatížení součástek díky vysoké průtokové rychlosti duté vlny, s intenzivním a krátkodobým přenosem tepla.

Nejrychlejší pájecí vlna – nejlepší pájené spoje

Hodí se pro malou rozteč vývodů o vysoké hustotě s malou tvorbou stínů a minimálním ri-zikem zkratů v důsledku Bernoulliho jevu. Je možné pájet obvody s roztečí 0,4 – 0,5 mm.

Nejvyšší výstup tepelné energie ze všech konkurenčních typů pájecích vln

Systém duté tryskové vlny dodává nejvíce tepelné energie za časovou jednotku ze všech známých systémů pájení. Je tedy zcela možno bez problémů kombinovat různé pájecí procesy, např. pro smíšené sestavy (THT + SMD, vícevrstvé DPS, výkonové DSP, atd).

Fáze procesu jsou nekonečně proměnné

Rychlost dopravy je možno individuálně regulovat pro jednotlivé fáze procesu v každém modulu.

Jednoduché selektivní pájení

Díky vlastnostem duté vlny je možné požít systém pro selektivní pájení. Po jednoduchém vymaskování se vlna dostane pouze do míst, kde není maska. Výška vlny (až 25 mm) pohodl-ně dosáhne do nevymaskovaných míst.

Nízká spotřeba energie / nízké provozní náklady

Pokud jde o spotřebu energie a snižování provozních nákladů, pájecí systémy Kirsten jsou optimalizovány. Pokud se momentálně nepájí, systém je ve stand-by režimu.

Krátká doba zahřívání

Pájecí systémy Kirsten se zahřívají a jsou připraveny k provozu během jedné hodiny.

Kompaktní konstrukce / minimální náklady na plochu

Díky kompaktní konstrukci je požadavek na prostor/zastavěno plochu podstatně menší ve srovnání s konvenčními systémy pájení vlnou. Pájecí vlna může produkovat stejné množství DPS jako konkurenční stroje, ale na menší ploše.

Krátká doba výměny pájecí slitiny

Díky možnosti mít v doku připraven druhý, přídavný pájecí modul je přeměna pájky možná během krátké doby.

Nejmenší obsah pájecí lázně

Díky malé pájecí lázni je možno pájecí a krycí média rychle změnit a přitom zanést do pájky jen malé nebo žádné nečistoty.

Revoluční lineární motor – čerpadlo pájky

Čerpadlo pájky neobsahuje žádné pohyblivé mechanické díly, má dlouhou životnost při minimální údržbě. Standardně se poskytuje záruka 10 let na pájecí lázeň.

Přednosti ve výrobě DPS

 • Krátká doba smáčení – nejnižší tepelné zatížení součástek.
 • Vysoká rychlost vlny – zvýšená jakost spoje.
 • Nejvyšší přenos tepelné energie ze všech systémů pájení vlnou.
 • Jediná vlna / krátká maximální teplota – ochrana citlivých součástek.
 • Fáze procesu jsou nekonečně proměnné. Každý modul lze individuálně nastavit.
 • Úplná flexibilita při nastavování procesního okna.
 • Svěrky přidržující součástky shora (proti vyskočení během pájení) jsou zbytečné.
 • Vysoká pružnost – hodí se pro jedinou sérii, nebo směs sérií, nebo velký objem výroby.
 • Krytí dusíkem nebo speciální kapalinou.

Nízká cena za vlastnictví pájecí vlny - nízké provozní náklady

 • Nízká spotřeba energie – optimalizuje spotřebu energie
 • Kompaktní konstrukce – minimální náklady na plochu
 • Nejmenší pájecí lázeň – minimální náklady na pájku
 • Krátká doba zahřívání – minimální servisní prostoje
 • Rychlá a čistá přeměna pájky – málo nečistot nebo žádné nečistoty
 • Čerpadlo bez pohyblivých mechanických dílů – dlouhá životnost, minimální údržba

Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).