Modula wave

Nový pájecí systém. Zákazník může začít malým pájecím systémem a po té jej postupně rozšiřovat. Další rozšíření může vycházet z nových potřeb zákazníka. Jsou zde dopravní moduly, nástřikový modul, předehřívací modul, který se může rozšířit až na 3 metry. Pájecí modul, chladící modul a pak opět dopravní modul. Další možností jsou výtahy nahoru a dolů.

Modula wave – nový pájecí systém společnosti Kirsten Soldering AG
    vstupní dopravník --- nástřik tavidla --- předehřev --- pájecí vana --- chladicí modul --- výstupní dopravník

Celý systém je řízen PC. Software je také modulově řešen a je schopen vazby podle jednotlivých modulů. Každý modul má možnost individuálního nastavení. A každý modul může běžet různou rychlostí, kterou je možné zvlášť nastavit. Mohou se nastavit různé teploty předehřevu, různá tavidla. Zobrazuje se jaká pájecí slitina se používá, rychlost a teplota, která se nastavuje s přesností plus mínus 0,1 stupně.

Koncepce pájecího stroje

Koncepce pájecího strojeSrdcem pájecího stroje je již známé elektrodynamické čerpadlo. Modula wave je prakticky první zařízení s vlnou, která je vodorovné. Dopravník je s pájecími rámy nebo prsty, obojí je možné. Dávkovač tavidla je sprejový (tryska) nebo postřikový (kartáč). V zařízení mohou být současně 2 dávkovače. Předehřívací moduly, jsou kombinací konvekčního nebo infra ohřevu.

Koncepce pájecího strojePájecí modul je výměnný a je možné jej vyměnit během 10-ti minut – to znamená, že pájecí slitinu můžete vyměnit během 10-ti minut. Pájecí modul je v tzv. „pohotovosti“. Vana s pájecí slitinou je předehřátá na takovou teplotu, aby byl povrch pájecí slitiny z bezpečnostních důvodů pevný. Pak opravdu stačí cca 10 minut k úplnému rozehřátí slitiny. Výměna se děje jednoduchým způsobem, jak je ukázáno na obrázku.

Pájecí čerpadlo je stejné jako současná konstrukce. Změna je v objemu pájecí slitiny, v novém modelu je 60 kg. Je to z důvodu lepšího rozložení tepla v celém objemu slitiny.

Nastavitelný chladící modul. Podobně jako se předehřívá, tak nastavuje i chlazení. Chlazení má velký vliv změnu struktury chlazené slitiny na DPS.

Horizontální dopravník je použit v nové konstrukci pájecího stroje. Systém elektrodynamického čerpadla nepotřebuje žádný sklon, jak je typické pro konkurenční stroje. Proč starý model má sklon? Odpověď je prostá – před 15 lety konstruktéři nechtěli jít proti tehdejšímu trendu výrobců pájecích strojů.

Konfigurace Modula wave

Uživatel může zvolit různé konfigurace. Například konfigurace s dvojím předehřevem. Prakticky pro každou procházející dávku DPS je definováno, jaká je teplota a rychlost. Další moduly umožňují provádět cejchování. Archivace dat je samozřejmostí, přístupová práva (úroveň pro operátora, obsluhu, supervisora, kontrolu, servis), individuální nastavení jednotlivých modulů, definice tavidel, statistiky chyb, atd

Servis, dálková správa

Důležité je, že kdykoliv pomocí internetu může být provedena kontrola stroje. Přes internet mohou být napojeni i technici Kirsten Soldering AG a mohou sledovat jak stroje u jednotlivých zákazníků pracují. Jsou zde informace, co zrovna v jakém režimu běží. Kolik pájecích rámů zrovna za hodinu prochází, průměrnou dobu zpracování, provozní hodiny stroje. Důležité je, kdy má být nejbližší údržba a co je v ní třeba udělat.

Krytí pájecí slitiny

Krytí je možné dusíkovou atmosférou nebo krycím olejem. Olej nepřichází do styku s pájenou deskou, ale je pouze na povrchu pájecí slitiny. Společnost Kirsten připravuje nový typ dusíkového krytí, které ještě sníží tvorbu případných oxidů. První výsledky jsou velmi slibné. Společnost ABE.TEC, s.r.o. jako první v ČR odzkoušela jako zdroj dusíku – vyvíječ. Tento zdroj dusíku již pracuje jeden rok ve společnosti v Pardubicích.

Volitelné příslušenství

Modula wave - příslušenstvíVolby předehřevu, AOI, automatické hlídaní pájecí vlny dvěma kamerami. Výšku hladiny je možné sledovat a řídit na 1mm, skladový systém, atd.

Předpokládá se, že pájecí stroj Modula Wave bude v prodeji v polovině roku 2008.

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).