Lineární motor - pájecí vana - jádro pájecí vlny Kirtsen

Patentované elektromagnetické čerpadlo pro pájení vlnou od společnosti KIRSTEN pracuje bez jakýchkoliv pohybujících se mechanických částí.Tekutá pájka je urychlována elektromagnetickým polem, smaltovanou nádrž je možno považovat za stator a tekutou pájku za rotor. Důsledky v provozu: maximální klid za chodu a minimální nutnost údržby. Chytrý princip čerpadla se výborně hodí pro použití pájek bez olova, a lze jej kombinovat buď s ochranným olejovým povlakem, nebo nyní též s integrovaným systémem inertního dusíku K-IN2ERTWAVE™.

Chytrá dutá vlna KIRSTEN

Klasické vývodové součástky

Stahování vývodových součástek Nanášení pájky zajišťuje přilnavá vlna s dutou tryskou, působící proti pohybu pájené DPS. Výška vlny je nastavitelná a programovatelná. Fyzika vysokého průtoku 0.8 m/s má za následek optimální tok kolem součástek a vývodů klasických součástek, jež mají být pájeny. Strhávací efekt (Bernoulliho efekt) automaticky stahuje DPS a součástky dolů. Tím se klasické součástky "přitahují" k pájené DPS a nejsou nutné žádné přítlačné mechanismy. Rovněž se bez problémů pájí DPS, které se prohýbají. Krátká doba styku DPS s vlnou má za následek minimální dobu působení tepla. Klidný a kinetický chod duté vlny zajišťuje nejlepší výsledky pájení, zvláště při malých roztečích kontaktů a smíšených konfiguracích.

SMD

Obtékání SMDDalší výhoda je dynamický efekt. Již bylo napsáno, že vlna je velmi rychlá 0,8 až 1 m/s. Tím dochází k úplnému obtékání vývodových součástek. Díky této velké rychlosti roste kvadraticky vztlak a statický klesá. Obrázek ukazuje obtékání součástky SMD. Rychlost proudění je označena U1 a U2 označujeme výslednou rychlost při obtékání. Tato rychlost U2 je vlastně zvýšená U1. Statický tlak klesá (tmavé šipky) a pájka je tlačena ze všech směrů na součástkách a tento tlak je tím větší čím pájka rychleji proudí. Tato dutá vlna vytvoří dostatečný čisticí efekt, na tomto se podílí i tavidlo. Tak dochází k dokonalému zapájení SMD součástek bez jakéhokoli dodatečného pájení další přídavnou vlnou.Pohyb pájecí slitiny pájecí vanou. Pohyb pájecí slitiny pájecí vanou. Šipka ukazuje směr pohybu pájené DPS. Pájená DPS jde proti směru pohybu pájecí slitiny.

Konstrukce pájecí vany - lineárního motoru

Princip je velmi jednoduchý. Působením elektromagnetického pole vytvořeného lineárním motorem se "rozpohybuje" masa pájecí slitiny, které rychle vystupuje z trysky a smáčí pájenou stranu DPS: Litinová a smaltovaná vana umožňuje snadné čistění a také, hlavně pájení s bezolovnatou pájkou. Krytí je možné speciálním olejem nebo dusíkem.

Konstrukce pájecí vany - lineárního motoru

1) Litinový odlitek pokrytý smaltem
2) Pájecí slitina
3) Krycí olej nebo dusík
4) Lineární motor
5) Titanová tryska vlny
6) Plech usměrňují tok pájky
7) Zpětný pohyb pájky
8) Topné články
9) Otvor pro vypuštění pájky

 

Lineární motor - pájecí vana Cívky a jádra pro několik lineárních motorů

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).