Krytí pájecí slitiny

Provedení pájecích vln KIRSTEN JET

 • s olejovým krytím pájecí slitiny
 • dusíkovým krytím pájecí slitiny
 • konstrukce pro bezolovnatou pájku
 • konstrukce pro bezolovnatou pájku a dusíkovým krytím pájecí slitiny

Konstrukce Kirsten Jet s krytím pájecí slitiny olejem

Pokrytí pájecí lázně speciálním olejem; absolutně vyloučen kontakt s vlnou; speciálně vyroben pro nízkonákladovou efektivní prevenci tvorby okují a absorbování zbytků tavidla, oxidů a smytých nečistot z DPS. protože je zásobník oleje zatahovací, je možná snadná výměna oleje a čIštění, není nutná žádná výměna filtru, protože je zde snadlo čistitelný drátěný filter; žádné teplotní rozklad oleje, životnost dobrého kvalitního oleje by měla být mezi 400 - 600 operačními hodinami. Příkladem kvalitního krycího oleje je Circu 500 od společnosti CCP.

Olejová nádrž (1) v závislosti na typu stroje obsahuje 25 až 32 litrů oleje. Jakmile je pájecí vlna zapnuta, olej je rozstřikován pod pájecí vlnu skrze zahřátý předehřívač oleje (4) a po-trubní systém pomocí olejového čerpadla (3). Olej protéká přes výpustnou desku, která nasává a likviduje oxidy. Přepadem v pájecí nádrži olej stéká zpět do olejové nádrže. Nečistoty jsou zadržovány výměnným, čistitelným kovovým sítem (7), který chrání vodiče a čerpadlo.

Krytí pájecí slitiny olejem Krytí pájecí slitiny olejem

Kirsten Jet - konstrukce s dusíkem

Krytí povrchu pájecí slitiny netečným plynem je některých aplikací již nutností. Ani zde společnost Kirsten Soldering nezůstává stranou a ve spojení se společností AIR LIQUIDS společně vyvinula kompletní systém krytí pájecí slitiny. Princip je jednoduchý, soustavou trubiček je plyn dodáván na povrch slitiny. Celá pájecí vana je zakryta speciálním krytem. Společnost rovněž nabízí financování pájecí vlny ve formě odběru plynu.

Kirsten Jet - konstrukce s dusíkem Kirsten Jet - konstrukce s dusíkem

Krytí povrchu pájecí slitiny dusíkem

Patentovaný systém K-IN2ERTWAVE byl vyvinut společně firmami KIRSTEN Soldering AG a AIR LIQUIDE. Systém je nabízen jako dodatečné vybavení pro převod stávajících pájecích instalací. Tento systém je zvláště vhodný při používání bezolovnatých pájek a tento speciálně navržený systém brání účinným a ekologickým způsobem tvorbě okují.

Čerpadlo pro pájení vlnou s elektromagnetickou tryskou a integrovaným inertním dusíkem Patentovaný systém K-IN2ERTWAVE byl vyvinut společně firmami KIRSTEN Soldering AG a AIR LIQUIDE. Systém je nabízen jako dodatečné vybavení pro převod stávajících pájecích instalací. Tento systém je zvláště vhodný při používání bezolovnatých pájek.

Systém nabízí našim zákazníkům dva osvědčené výrobky, kombinované do jediného modulu. Na jedné straně elektromagnetické čerpadlo KIRSTEN pro pájení vlnou se svojí kinetickou dutou vlnou, zajišťující vynikající výsledky pájení, na druhé straně pak spolehlivý inertní systém firmy AIR LIQUIDE pro pájecí procesy, jenž plně nahrazuje krycí olej, používaný dosud jako ochrana před oxidací s dusíkem. Použití K-IN2ERTWAVE výrazně zlepšuje veškerá hlediska údržby pájecích instalací.

Převod stávajících pájecích vln K5000 na tento nový systém je možno realizovat bez jakýchkoliv úprav.

Další předností je zlepšená pájecí schopnost, jak například lepší pájené spoje, smáčecí vlastnosti, nižší spotřeba pájky a tavidla, vyšší rychlost smáčení a lepší čistota desek. Menší nároky na údržbu stroje; spotřeba dusíku pouze 15 m3/h, případně 20 m3/h; čistota použitého dusíku (99.99 %)

Přednosti:

 • Mimořádně vhodný systém pro bezolovnaté pájky.
 • Modul jako konverzní sada pro všechny pájecí instalace
 • Minimální nároky na údržbu
 • Malý obsah pájecí lázně - pouze 25-50 kg
 • Rychlé zahřátí pájky a rychlá výměna
 • Přepadová vlna až do výšky 25 mm
 • Stlačování vlivem Bernoulliho jevu
 • Menší spotřeba tavidla
 • Minimální spotřeba dusíku 12-17 m3/h
 • Prakticky žádná struska
 • Neměřitelná kontaminace pájecí slitiny
 • Šířka pájení až 600 mm
 • Lakovaná vana (bez rozpouštění do slitiny)
 • Žádné pohyblivé díly
 • Kompaktní, a tudíž nikoliv rušivá konstrukce čerpadla

Krytí pájecí slitiny při bezolovnatém pájení

Kirsten Jet s bezolovnatou pájkou

Progresivní konstrukce těla pájecí vany tj. litinový odlitek s následným smaltem přímo předurčuje tuto vanu pro agresivnější typy pájecích slitin. Od roku 1992 probíhaly pokusy na technické universitě v Mnichově a následně praktické zkoušky, které dopadly na výbornou. Tato konstrukce se tedy nemusí obávat vůbec žádné rychlé degradace materiálu vany.

Kirsten Jet s bezolovnatou pájkou

Kirsten Jet pro Pb-fre s dusíkovým krytím pájecí slitiny

Tvorba strusky v případě bezolovnatých pájek je podstatně vyšší než u pájek konvenčních. Účinek systému krycího oleje firmy KIRSTEN, bránící vzniku nebo omezující tvorbu strusky, je nadále dostatečně účinný. Pokud však chceme docílit absolutně čistého prostředí nezatíženého krycím olejem a jeho odpadem, společnost KIRSTEN nabízí dusíkové krytí. Dusíkové krytí se doporučuje pro náročné aplikace.p

Kirsten Jet pro Pb-fre s dusíkovým krytím pájecí slitiny

Řešením a náhradou za krycí olej je: Dusík (N2)

Nicméně pouze jedinečná kombinace čerpadla KIRSTEN s dutou vlnou a krycí a vstřikovací systém Alix-LT firmy AIR LIQUIDE zajišťuje optimální synergický efekt, jehož výsledkem je K-IN2ERTWAVE.

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).