Historie společnosti KIRSTEN Soldering AG

V dřívější továrně ve Welschenrohr (Švýcarsko) jsou kombinovány dvě výrobní linky pájecích strojů a strojů na krimpování. V roce 1982 je založena společnost KIRSTEN - technologie pájení a krimpování. Patentované elektromagnetické čerpadlo pro pájení vlnou se zavádí na celosvětové bázi má od samého začátku vysokou odezvu.

Jméno společnosti KIRSTEN je spjato se jmény Dr. Schleuniger a Kirsten. Pan Flury byl konstruktérem prvního pájecího systému (elektromagnetického čerpadla). Společnost byla založena na základě patentu, který vlastnil Dr. Schleuniger a který po několika letech prodal majitelům společnosti. Jedná se o jedinečný systém zpětné duté vlny. Pan Kirsten uvedl s úspěchem tento patent do praktického použití. Zároveň byla budována část společnosti, která se zabývala vývojem a výrobou krimpovacích lisů. Prvním modelem pájecího zařízení postaveného na principu duté vlny byl model 6TF/160 Tento model byl zakoupen v tehdejším Československu firmou Tesla, který po privatizaci přešel do společnosti TTC.

Již od samého začátku byly pájecí stroje koncipovány jako průchozí, což je zcela běžné, ale také i tzv. Pendel – což jsou stroje s kyvadlovým provozem. Kyvadlový provoz znamená, že vozík s rámečkem projede strojem (vlnou) a vrátí zpět. Pochopitelně při pohybu vozíku zpět, je vlna na takové úrovni, že se nemůže dotknout strany pájení.

1992

Pájky obsahující olovo se stávají stále více spornými. První stroje KIRSTEN se úspěąně používají k pájení bez olova. Pokračuje rozvoj pájecí technologie KIRSTEN a otevírání nových trhů.

2000

Firmu KIRSTEN kupuje společnost Schleuniger AG. Noví majitelé mají zájem pouze o divizi krimpování a na ni soustřeďují svůj zájem. Divize pájecích strojů je prodána v následujícím roce.

2001

Walter WerthmüllerObchodní ředitel Walter Werthmüller společně se zainteresovanými investory kupuje divizi pájecí technologie orientovanou na budoucnost a zakládá společnost KIRSTEN SOLDERING AG.
Díky zachování výroby ve městečku Welschenrohr (kanton Solothurn Švýcarsko) jakožto domovské základny společnosti bylo možno zachovat i know-how a kontinuitu.
Smlouva o spolupráci s firmou Air Liquide SA vývoj výrobku v oblasti dusíkového krytu. Kombinace elektromagnetického čerpadla KIRSTEN pro pájení dutou vlnou a inertního systému Air Liquide je patentována pod označením K-IN2ERTWAVE™ a nabízí se jako konverzní modul pro jiné pájecí instalace. Spolupráce s dalšími známými výrobci pájecích instalací a zavádění K-IN2ERTWAVE™ do zahraničních strojů.

2002

Zvyšování intenzity výzkumu a vývoje společně s věhlasnými skupinami společností v elektronice z Japonska, USA a Evropy.

2005

Tento rok je velmi důležitým mezníkem, novým výkonným ředitelem byl jmenován pan Bruno Ghidotti. Okamžitě dochází k razantní změně organizaci společnosti. Vše je podřízeno již známému datu – přechodu na bezolovnaté pájení. Společnost se připravuje na růst - logicky předpokládá, že o jejich stroje bude zájem.

2006

Společnost fúzuje se společností Stoppani. Jediným cílem je zajištění výrobní základy s velkou kapacitou, kterou nebylo možné v původních prostorách zajistit. Zde si můžete prohlédnout místo, kde se nyní pájecí stroje Kirsten vyrábí. Jde o výrobní prostory společnosti Stoppani.  http://www.stoppani.ch/.

Společnost ABE.TEC, s.r.o. uvádí do provozu vyvíječ dusíku jako zdroj inertní atmosféry pro dusíkový zákryt pájecího stroje Kirsten. Je to další logický krok k dosažení efektivity provozu pájecí strojů Kirsten. Tyto zkušenosti přebírají i ostatní distributoři pájecích vln, rovněž výrobní závod ve Švýcarsku.

2007

Nové sídlo společnosti je v městě Cham, kde je sídlo i mateřské společnosti, která z velké části vlastní společnost Kirsten-Soldering.2008

Představuje se nový model pájecícho stroje Modula wave

 

Historie pájecích strojů KIRSTEN

MODELOVÁ ŘADA TF

Modelová řada TFTento model byl postaven na patentovaném principu zpětné duté vlny. Vana byla vyrobena z šedé litiny a pokryta smaltem. Krytí pájecí hladiny bylo provedeno speciálním olejem. V té době velice preferovaný systém ochrany pájecí slitiny, který bohužel ku škodě uživatelů byl zcela zbytečně kompromitován výrobci tavidel a výrobci „nových“ pájecích vln. Nezapomínejte, že si lidé často pletou pájení s krycí vrstvou oleje a pájení s olejem, který má patentovaný společnost Hollis. A to je základní omyl, který využívají mnozí prodejci pájecích vln.

MODELOVÁ ŘADA K4000

Modelová řada K4000Společnost pokračovala ve vývoji a výsledkem byly modely řady K4000. Systém elektrodynamického čerpadla byl vylepšen. Rovněž byla zavedena služba „rychlé výměny“ pájecí vany. To znamená, že v případě vážné závady na pájecí vaně není nutné zakoupit celou pájecí vanu, ale dochází pouze k výměně „kus za kus“ za velmi výhodných cenových podmínek. Tato služba trvá dodnes. Již tento model umožňoval pájet SMD prvky. Nebyly problémem prvky o rozteči 0,5 mm. Na této vlně již byly prováděny první zkoušky s bezolovnatými slitinami. Tyto zkoušky byly prováděny na Technické universitě v Mnichově. Již tehdy bylo prokázáno, že zpětná dutá vlna je zcela bezproblémová při použití bezolovnatých pájek. Dokonce materiál a povrch pájecí vany již předurčily tento systém pro bezolovnaté pájení. I obavy z rozpouštění Fe nebo Cu v bezolovnaté pájecí lázni jsou u zařízení KIRSTEN také bezpředmětné. Jak už bylo řečeno, materiál a povrchová úprava pájecí vany prakticky vylučuje vyluhování Fe pájecí slitinou a Cu se nikdy nemůže rozpustit v tak malém množství pájecí slitiny, které obsahuje pájecí vana (25-40kg) a v tak rychlé výměně pájecí slitiny. Nezapomínejte, že pájecí slitina se neustále spotřebovává během pájení a tak malé množství jako je 40 kg může být spotřebováno během několika dní. Uživatel doplňuje neustále novou, a tedy nekontaminovanou pájecí slitinu. Pájecí stroje KIRSTEN nikdy neměly problémy s kontaminací pájecí slitiny.

Nicméně během zkoušek a testů na mnichovské universitě se ukázalo, že pro případné trvalé používání bezolovnaté pájecí slitiny bude užitečné změnit konstrukci pájecí vany. V této době bylo jasné, že dříve nebo později bude vyloučeno olovo z procesu pájení. Výsledkem vývoje byla konstrukce řady K5000.

MODELOVÁ ŘADA K5000

Modelová řada K5000Roku 1992 se objevily první stroje této řady. Společnost KIRSTEN dává svým zákazníkům jasný impuls, že pájecí její stroje jsou předurčeny na bezolovnaté pájení. Také proto společnost změnila firemní oranžovou barvu na zelenou, která více vyjadřuje přístup společnosti k životnímu prostředí. Pájecí vana byla zjednodušena, upravena na bezolovnaté pájení a systém pohybu slitiny byl změněn na systém lineárního motoru, čímž se vylepšily dynamické parametry duté vlny. Vylepšilo se tak pájení SMD, kdy v extrémním případě tato vlna zapájí SMD s roztečí 0,4 mm.

Modelová řada K5000Dalším přelomem bylo vytvoření společného projektu se společností AIR LIQUIDE a tím je patentovaný systém krytí dusíkem pájecí vany (rok 2001). Samozřejmě i toto spojení má nemalé výhody pro zákazníky, mohou platit část pájecího stroje ve formě spotřeby dusíku. Poslední zkušenosti ukazují, že zdrojem dusíku kromě kapaliny (kapalného dusíku), můžou být lahve, ale hlavně vyvíječ dusíku. Vyvíječ dusíku je ideálním řešením pro menší střední společnosti.

2008

MODULA WAVE

Konstruktéři společnosti Kirsten Soldering AG vzali původní stroj a definovali důležité moduly – dopravníky, nástřik tavidla, předehřev, pájecí vlna, chladicí zóna. Na základě toho byl vytvořen nový design. Byl navržen moderní stroj s moderním designem, který nazýváme modulárním pájecím systémem Modula wave.

Modula wave

Společnost KIRSTEN slaví úspěchy především ve středních a malých firmách, kde vynikne jeho flexibilita a velmi nízké náklady na provoz. Rovněž pro západní zákazníky není Švýcarsko tak „exotickou“ zemí. Za celou historii společnosti KIRSTEN bylo prodáno více něž 2000 kusů pájecích strojů KIRSTEN. Jedinečný systém duté vlny nikdo jiný nemá, jelikož je patentovaný a firma jej nehodlá nikomu prodat. Pájecí modul KIRSTEN je možné zabudovat i do pájecích vln jiných značek jako je SEHO, ERSA, Electrovert, atd. Tato operace se však vyplatí pouze tehdy, pokud původní systém je nasazen v masové výrobě a výměna původního pájecích stroje by byla velmi nákladná. Pájecí stroje KIRSTEN dnes prakticky naleznete na všech kontinentech světa.

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).