Dutá pájecí vlna - trysková vlna (Jet wave)

Srdcem všech pájecích vln je čerpadlo pájky. Čerpadla bývají nejvíce namáhaným dílem pájecí stroje, který vyžaduje velmi kvalitní a drahé materiály. Rovněž tak, neustálou kontrolu a údržbu.

Patentované čerpadlo společnosti Kirsten, jež pracuje na principu lineárního motoru (rotor/stator), neobsahuje ani jeden pohyblivý díl. Díky tomu má konstrukce celé pájecí vany velmi kompaktní rozměry a tudíž má podstatně menší objem lázně s pájecí slitinou, než je tomu u konkurenčních pájecích vln. Pro uživatele je to velmi příjemné – znamená to podstatně nižší náklady na slitinu a podstatně nižší spotřebu energie. Další velkou předností je značně kratší doba smáčení u jednotlivých pájených spojů.

Elektromagnetický indukční výkon čerpadla je dostatečně velký, aby udělil pájce zrychlení při průchodu titanovou tryskou při programovatelných a konstantních rychlostech. Soustava cívek, tok magnetického a elektrického jsou vlastně lineárním motorem. Pohyblivé pole „roztáčí“ pájecí slitinu. Výhody spočívají v tom, že se zde pohybuje pouze pájka, takže prakticky nedochází k opotřebení, a dále že tvar vlny je neobvykle rovnoměrný a závisí pouze na přesnosti titanové trysky s patentovaným uspořádáním kanálu pájky za účelem udržování trvalého tlaku pájky. Kombinace magnetických polí a indukovaného proudu dává čerpadlu sílu, která produkuje vlnu ve výšce, kterou potřebujeme k pájení.

Společnost Kirsten Soldering AG má patent na tuto jednoduchou, dutou tryskovou vlnu. Později bylo zjištěno, že se jedná o ideální čerpadlo bezolovnaté pájky.

Díky univerzálně patentovanému elektromagnetickému čerpadlu se stala dutá trysková vlna společnosti Kirsten Soldering AG základní předpokladem pro vysokou jakost a energetickou úspornost jejich systému pájení.

Trysková vlna
Trysková vlna – dutá vlna pájky

  • 1 – dutá trysková vlna
  • 2 – titanová tryska
  • 3 – vodicí deska
  • 4 – topné tyče
  • 5 – lineární motor
  • 6 – kompenzační nádrž
  • 7 – filtr pájky
  • 8 – zpětné vedení pájky
  • 9 – smaltovaná pájecí lázeň

Trysková vlna

Jednoduchá, dutá trysková vlna byla zvolena kvůli její schopnosti využívat přítlačných sil a natlačit roztavenou pájku do všech smáčitelných míst.

Po italském fyzikovi Bernouillim byl pojmenován jev, kdy průtokové rychlosti nestlačitelných materiálů vytvářejí rozdílné tlaky na obou stranách toku. V případě duté tryskové vlny Kirsten je atmosférický tlak nad vlnou větší, než atmosférický tlak pod ní. Výsledkem je malý, ale trvalý tlak na součástky na horní straně DPS, takže zůstávají stát na svém místě a nezvedají se, jako je tomu obvykle v případě systémů s přečerpávanou pevnou vlnou. Speciální přidržovací přípravky jsou tudíž zbytečné, takže je možno vyloučit další náklady.

Bernoulliho zákon
Bernoulliho zákon
P = celkový tlak
Pstat = statický tlak
Pdyn = dynamický tlak
P = Pdyn + Pstat = konstantní /trvalý/
Pdyn = 0.5 × C × spez. weight. V2

Vysoká průtoková rychlost ca 0.8 m/s přispívá ke speciální jakosti spojů; zajišťuje optimální cirkulaci, a tudíž dokonalé pokrytí smáčitelných ploch pájkou.

Bernoulliho zákon
Rychlá dutá trysková vlna rovněž vytváří efekt mechanického „drhnutí“, takže pájitelné plochy zůstávají prosty oxidů i na konci aktivity tavidla.


Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).