Dávkovače tavidla

Pájecí vlna může být vybavena následujícími druhy dávkovačů.

Dávkovač pěnového tavidla

Dávkovač pěnového tavidla Kirsten se skládá ze vzduchového čerpadla (2) se vzduchovým filtrem, porézní plastové trubky (3), která je umístěna uvnitř pěnového komína. Komína pěnová trubice jsou uloženy v nádobce dávkovače tavidla tak, aby pěnová trubka vždy zůstávala zcela ponořena v tavidle.

Dávkovač pěnového tavidla - nákres    Dávkovač pěnového tavidla

Při programem řízeném spuštění vzduchové čerpadlo běží maximální rychlostí. Pěnová trubice dostává plný vzduchový výkon bez ohledu na provozní zdroj vzduchu. Po určitém intervalu, jenž je nastavitelný v programové elektronice mezi 0 a 10 sekundami, v závislosti na pěnicích charakteristikách použitého tavidla, systém přejde na provozní zdroj vzduchu pro optimální pěnovou hlavu. Oběhové čerpadlo (1) plní nádobku tavidla ze zásobníku tavidla (5). Provozní úroveň tavidla je určována přepadem (6).

Po vypnutí stroje tavidlo odtéká zpět do zásobníku tavidla (5).

Dávkovač tavidla nanášeného postřikem

Přednosti:

 • přesně nastavitelné množství aplikovaného tavidla
 • minimální odpařování rozpouštědla
 • zařízení lhostejné vůči horkým maskám
 • délky vývodů součástek až do 18 mm
 • zařízení nezávislé na tvaru pevných látek v tavidle
 • používat je možno všechna běžná tavidla ve formě pěny a postřiku
 • netvoří se aerosol

Dávkovač tavidla nanášeného postřikem - nákres

Dávkovač tavidla nanášeného postřikem

Tavidlo je čerpáno ze zásobníku tavidla (6) přímo do postřikové nádobky pomocí podávacího čerpadla (1). Úroveň tavidla je určován výpustí protiproudu (7) ve spodní části postřikové nádobky. Postřikový kartáč (3) se otáčí v nádobce, přičemž špičky štětin jsou smáčeny tavidlem. Postřiková lopatka (4) je vtahována do kruhu štětin pomocí elektromagnetu (5) řízeného programem. Jemné kapičky stříkají na spodní stranu DPS nastavitelným otvorem.

Množství tavidla se reguluje rychlostí kartáče ve spojení s rychlostí tavidla, zatímco velikost kapiček je možno měnit ponořením postřikové lopatky. Po vypnutí stroje je tavidlo čerpáno zpět do nádrže s tavidlem.

Tryskový dávkovač tavidla

Přednosti:

 • přesně nastavitelné množství nanášeného tavidla
 • nastavitelná plocha pokrytá tavidlem (délka a šířka)
 • minimální odpařování rozpouštědla zařízení lhostejné vůči horkým maskám
 • délky výdodů součástek až do 18 mm
 • zařízení nezávislé na tvaru pevných látek v tavidle
 • používat je možno všechna běžná tavidla ve formě pěny a postřiku
 • netvoří se aerosol
 • tavidlo nepřitéká zpět do nádrže

Tryskový dávkovač tavidla - nákres Tryskový dávkovač tavidla

Tavidlo je čerpáno čerpadlem (1) z nádrže s tavidlem (5) přímo do hubice.

Tlak a šířka aplikace tavidla jsou nastavitelné volbou na čelním panelu. Po práci se hubice přesune zpět do své nulové polohy uprostřed dopravníku. Znečištění je minimální, protože veškeré zbylé tavidlo je absorbováno samostatným odtahovým systémem (4).

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).