Články v odborných časopisech

06-2009: Global SMT & Packaging, červen 2009

Global SMT & Packagingstr. 23/24

Revoluce v pájení vlnou

V posledních letech bylo vyvinuto značné úsilí ve směru zvyšování účinnosti, jak o tom svědčí např. Lean Manufacturing, nebo 6 Sigma Manufacturing. Jedná se o pozoruhodné metody zvyšování celkové účinnosti v továrnách, jež by měly pokračovat. Termín Nepřetržité zdokonalování umocňuje potřebu stálého zlepšování.

Proč se tedy pájení vlnou příliš nerozvíjelo? Pravdou je, že je to stabilní a vyspělá výrobní metoda, to však není důvodem, aby se dále nerozvíjela. Po celou řadu let, možná desetiletí, si stroje na pájení vlnou osvojily stejný základní formát dvojitých vln, dopravníku s náklonem a stejnou (totožnou) rychlostí v zónách nástřiku, předehřevů a pájení. Tento proces však není ideální.

Všichni výrobci, kteří opravdu chtějí vydělat peníze a mít zisky, požadují maximální výkon na minimální podlahové ploše s minimálními provozními náklady. To platí pro všechna zařízení používaná ve výrobě, včetně pájení vlnou. Tradiční pájecí stroje s dvojitou vlnou mají sklon k ohromným rozměrům a relativně vysoké ceně na čtvereční metr.

Doba byla zralá pro vývoj, jenž by zahrnoval všechny výše uvedené požadavky. Taková je právě vlna modula wave®, která se svými malými rozměry, nízkými provozními náklady, nízkou cenou a možností vysokého objemu výroby.

Výrobní proces

Žádné kompromisy. Osazené desce s plošným spojem se dostává optimálních podmínek pro nanášení tavidla, předehřívání a průchod vlnou pájecí slitiny. Stavebnicová-modulární koncepce pájecího stroje umožňuje programovat dopravníky tak, aby se produkt pohyboval rychlostí potřebnou pro nanášení tavidla nebo pájecí slitiny, nebo aby se posunul maximální rychlostí do jednoho nebo několika předehřevů a byl v nich dostatečně dlouhou dobu, aby tavidlo mohlo zapůsobit a produkt absorboval dostatek tepla, a proces pájení tak proběhl bez vad. Každý z modulů může běžet samostatně libovolnou rychlostí, jakou proces požaduje.

Jednoduchá, dutá, rychlá „trysková“ vlna pájky je dostatečně aktivní, aby natlačila pájku do všech smáčitelných míst, potřebných k vytvoření dobrých pájených spojů bez stínových efektů, současně je však dostatečně mírná, aby nedocházelo k tvorbě můstků. Nepotřebuje běžet pod úhlem, takže se všechny dopravníky jsou v jedné rovině. Výsledkem je nanejvýš efektivní, dokonalá jakost pájených spojů.

Výkonnost pájecí vlny na 1 m2

Všechna zařízení by měla být schopna pracovat s maximální účinností (a výkonem) po celou dobu tak, aby z nejmenší podlahové plochy bylo možno získat maximální výstup (přidanou hodnotu, efektivitu), a pájení vlnou není žádnou výjimkou. Je-li cena výstupu na čtvereční metr podlahové plochy menší než 1 €, posouvá se systém směrem k rozumné užitkovosti.

Řada firem požaduje tyto vysoké „specifické výstupy“, ačkoliv často neběží vždy při takových rychlostech, takže schopnost nabízet vysokou produktivitu společně s přizpůsobivostí je atributem klíčovým.

Variabilita, modularita = přizpůsobivost

Pro Evropu je příznačná variabilní výroba. Často se objemy pohybují ve vlnách od malých sérií až vysoké objemy. Rovněž různorodost DPS je vysoká. Zvláště v době, kdy již malé série desek s plošnými spoji je možné vyrobit v Číně, je variabilní systém výhodný. Takřka lusknutím prstu je možné pájecí systém modula wave®, proměnit ve vysokoobjemové zařízení nebo na zařízení pro střední série. Není problém měnit počet předehřevů nebo měnit pájecí slitiny i během provozu.

Dále platí, že firmě, která osazuje DPS se jen málokdy podaří specifikovat a zakoupit výrobní prostředek, jenž přesně odpovídá všem okolnostem v dlouhém časovém období. Je téměř nevyhnutelné, že dnešní výrobní zařízení bude nedostatečné pro zítřejší výrobu kvůli změnám součástek nebo novým výrobkům, jež jsou nezbytné pro přežití firem. Každý výrobní prostředek, který je možno rozšiřovat a přizpůsobovat novým požadavkům, bude mít náskok před konkurencí.

Moderní výroba vyžaduje schopnost pustit se do všeho, co konstruktér vytvoří. Konstruktéři někdy nechápou správný DFM, často však nemají jinou volbu, než navrhnout něco, o čem je známo, že to bude velmi obtížné vyrobit (technologicky zpracovat). Pružný systém pájení vlnou poskytuje možnost pracovat s velmi širokým sortimentem tepelných hmotností, rozměrů DPS a variabilních programů.

Moduly pájecí zařízení

Skutečný stavebnicový systém umožní snadné rozšíření, nebo naopak zmenšení, protože je stavebnicový, bude snadné jej přemístit na nové pracovní místa uvnitř továrny. I když je nová pozice na horním podlaží, modul je malý a dostatečně lehký, aby se vešel do servisního (nákladového) výtahu. Jakmile jsou na svém místě, moduly stroje se opět spojí dohromady a vytvoří tak opět pevnou a robustní platformu pájecího stroje.

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).